Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu Bytom ul. ul. Żołnierza Polskiego 5/2 !

Posiadamy samochód, więc korzystając z niego możemy się liczyć z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Każdy z kierowców jest przekonany, że jeździ bezpiecznie, więc w zasadzie gdyby nie musiał to ubezpieczenia by nie kupował. Na szczęście dla nas wszystkich istnieje ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej związanej z ruchem pojazdów dopuszczonych do ruchu na drogach publicznych.

Dlaczego na szczęście?

Ponieważ możemy wyobrazić sobie sytuację kolizji dwóch samochodów gdzie każdy z kierowców uważa się za pokrzywdzonego w tym zdarzeniu. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie sporu zostaje w gestii organów do tego powołanych, czyli Policji, a jeżeli kierowcy nie zgodzą się z tym rozstrzygnięciem pozostaje droga sądowa, a samochody są uszkodzone i puki sprawa nie zostanie zamknięta, trzeba będzie korzystać z komunikacji publicznej.

Ubezpieczenie samochodu - Agencja ubezpieczeń Prometeusz Bytom

Czarny scenariusz, ale na szczęście Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest tak skonstruowane, że większość skutków kolizji dla poszkodowanego można usunąć stosunkowo szybko bez konieczności angażowania w proces likwidacji szkody organów państwa (sądów).

Szybka ścieżka likwidacji pozwala, zwłaszcza przy drobnych stłuczkach maksymalnie skrócić okres oczekiwania na naprawę pojazdu, a przy większych na przykład szkodach całkowitych szybko uzyskać odszkodowanie by móc sobie kupić następny samochód.

Ubezpieczenie OC chroni nas przed skutkami wyrządzonych przez nas szkód osobom trzecim i nie dotyczy to tylko szkód na mieniu ale również na osobie, które to szkody często przewyższają pod względem wysokości odszkodowań szkody na mieniu.

Przykład: uszkodzony pojazd nawet przy szkodzie całkowitej to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych, a przy orzeczeniu kalectwa osoby poszkodowanej wysokość renty dożywotniej może wynosić kilka milionów złotych. Trzeba sobie zadać pytanie czy stać nas na zapłacenie takiej wysokości roszczeń.

W kontekście takich kwot ochrona ubezpieczeniowa w wysokości kilkuset złotych jest niewielką opłata za „spokojny sen”.

Agencja ubezpieczeń PROMETEUSZ – Ubezpieczenie samochodu na najlepszych warunkach

Jeżeli uszkodzenie własnego samochodu nastąpi z naszej winy, to żeby nie angażować własnych środków potrzebujemy ubezpieczenia Auto Casco.

Zwłaszcza dla nowych samochodów, których wartość oscyluje w okolicach kilkudziesięciu tysięcy złotych, a naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi są bardzo kosztowne, posiadanie ACwydaje się bardzo pożądane.

Bardzo dynamicznie rozwijają się ubezpieczenia Assistance, które w wersji standardowej są dodawane bez składkowo do każdego ubezpieczenia OC. Coraz więcej kierowców za stosunkowo niewielką składkę, rzędu kilkudziesięciu złotych może uzyskać pewność udzielenia pomocy nie tylko w holowaniu zepsutego samochodu, ale np., w kosztach wynajęci auta zastępczego na czas naprawy.

Bardzo ważnym ubezpieczeniem dedykowanym kierowcom i pasażerom samochodów jest ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenia NNWpozwalają w zależności od sumy ubezpieczenia, zrekompensować uszczerbek na zdrowiu osób poszkodowanych w wypadkach. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNWjest jedynym ubezpieczeniem, w ramach którego o odszkodowanie za tą samą szkodę można się ubiegać również z każdego innego dodatkowego wykupionego przez siebie ubezpieczenia NNWnp. ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.

Należy pamiętać, że Ubezpieczenia Samochodowe przypisane są do danego pojazdu i chronią wszystkie osoby podróżujące tym samochodem oraz właściciela, czyli kierowcy mogą się zmieniać,

a każdy z nich jadąc tym samochodem będzie chroniony.

Reasumując, posiadanie samochodu niesie za sobą:

– konieczność wykupienia ubezpieczenia OC, które jest obowiązkowe od momentu zakupu

  samochodu do momentu jego sprzedaży lub jego zezłomowania.

Należy pamiętać, że z obowiązku wykupienia OC nie zwalnia nas fakt, że samochód jest niesprawny. Za brak ważnego ubezpieczenia Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na właściciela samochodu karę za rok 2020 w następujących wysokościach:

Rodzaj pojazdu Do 3 dni 4-14 dni Powyżej 14 dni
Samochód osobowy 1040 zł 2600 zł 5200 zł
Samochód ciężarowy 1560 zł 3900 zł 7800 zł
Pozostałe pojazdy 170 zł 435 zł 870 zł

– posiadanie dla własnego bezpieczeństwa i wygody ubezpieczeń dodatkowych, nieobowiązkowych:

   Ubezpieczenie AC, Assistance i NNW, które to ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć nasze finanse

   przed skutkami niespodziewanych zdarzeń związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu.