ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania jest równie ważne jak samochodu, jednak często odkładane.Dużo więcej ludzi mieszka w mieszkaniach niż domach. Bardzo często zwłaszcza w większych miastach cena takiego mieszkania jest większa niż cena domu w małym miasteczku czy na wsi.

By zniszczyć blok natura musi się bardziej natrudzić niż w wypadku domu, ale ludzie są zdolni do wszystkiego. Jeden porzucony mężczyzna spowodował wybuch, w którym zginęło kilka osób , a następne osoby straciły dach nad głową gdyż budynek nie nadawał się do zamieszkania.

Tego typu historie powinny nas skłonić do pomyślenia o swoim własnościowym mieszkaniu nie tylko w kontekście zawartości tego mieszkania (mebli i sprzętów), ale również o substancji budynku, której nasze mieszkanie jest fragmentem.

Aby uzmysłowić sobie jak ważne jest ubezpieczenie tzw. murów w zakresie ubezpieczenia mieszkania należałoby prześledzić kolejny przypadek z życia. W bloku 4 piętrowym składającym się z kilku klatek, w jednym z mieszkań wybuchła butla z gazem. Pechowo stało się to w środkowej klatce, mieszkania w sąsiednich klatkach nie uległy uszkodzeniu, ale wybuch był tak potężny że naruszył konstrukcję całego budynku, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z eksploatacji cały blok.

Co się stanie jeśli w wyniku ekspertyzy nastąpi rozebranie tego bloku, kto zapłaci za mieszkania które utracili lokatorzy?

To są przykłady z życia wzięte więc warto się zastanowić nad ubezpieczeniem mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych. Pomyśleć należy nad ewentualnością kupna nowego mieszkania jeżeli utracimy stare. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje również zalania przez niefrasobliwych sąsiadów, zwłaszcza takich, którzy sami nie posiadają ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

Mieszkania często kupujemy na kredyt, wtedy stają się one przedmiotem cesji bankowej.

Bank wymaga wtedy ubezpieczenia mieszkania, ale czyż nie powinniśmy o takie ubezpieczenie postarać gdy w zakup mieszkania włożyliśmy wszystkie nasze oszczędności i kupiliśmy je za gotówkę?

Więc przynajmniej w zakresie podstawowym warto by się ubezpieczyć.

Wyjeżdżając na wakacje prosimy sąsiadów czy rodzinę o podlewanie kwiatków, bo się o nie troszczymy, ale ani rodzina ani sąsiad nie są w stanie uchronić nas przed złodziejami.

Ubezpieczenie mieszkania – nie tylko przed włamaniem

Możemy ubezpieczyć stałe elementy mieszkania i ruchomości domowe od dewastacji i kradzieży.

Gdy nastąpi tego typu zdarzenie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia na jaką wykupiliśmy ochronę. Wiele towarzystw chroni nawet nasz dobytek ruchomy, typu sprzęt przenośny (laptopy, aparaty, rowery) również poza miejscem zamieszkania, oczywiście po wykupieniu stosownej opcji ubezpieczenia. Zakres i wysokość sum na jakie jest ubezpieczony nasze mienie zależy od naszego wyboru, ale na wypadek wystąpienia powyższych zdarzeń nie zostaniemy z „pustymi rękami”, za odszkodowanie możemy odtworzyć swój majątek.

A co jeżeli to nam zdarzy się wyrządzić niechcący komuś szkodę np. zapomnieliśmy zakręcić wodę i zalaliśmy sąsiada, albo do szkody przyczyni się nasze dziecko lub pies?

Wraz z ubezpieczeniem domu i ruchomości domowych możemy zabezpieczyć się przed roszczeniami osób trzecich, którzy poczują się pokrzywdzeni przez nas służy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki, a w zasadzie towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie podlegają włączeniom zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Możemy wyobrazić sobie wiele scenariuszy zdarzeń przed którymi chroni nas ubezpieczenie OC i należy pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC dotyczy całej sfery naszej aktywności i nie jest związane jedynie z miejscem zamieszkania. W zależności od zakresu terytorialnego jaki sobie wykupimy, posiadamy ochronę nawet za nasze działania na terenie całego świata.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak szeroki jest zakres tego ubezpieczenia i często utożsamia je jedynie ze szkodami związanymi z zalaniem sąsiada w blokach. Niemniej jednak ubezpieczenie to jest równie ważne jak ubezpieczenia mienia, a czasami chroni nas przed skutkami zdarzeń, których konsekwencji nie jesteśmy wstanie przewidzieć, jak np. syn gra na podwórku w piłkę i wybija szybę w Mercedesie zaparkowanym niedaleko bloku. Szkoda naprawdę może być dużej wartości.

W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęci są również wszyscy domownicy, a odpowiedzialność za szkody naszych dzieci, zgodnie z prawem również nas dotyczy.

W ramach ubezpieczenia mieszkania możemy, w zależności od oferty danego zakładu ubezpieczeń wykupić sobie ubezpieczenia dodatkowe typu:

Ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczenie domku letniskowego

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Bądźmy mądrzy przed szkodą.