Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm

Prowadząc działalność gospodarczą na co dzień podejmujemy ryzyko związane z zarządzaniem firmą.

Inwestujemy czas i pieniądze w przedsięwzięcia, które powinny nam przynieść określone dochody. Ryzyko nieudanej inwestycji zawsze obciąża przedsiębiorcę, ale co wypadku gdy zdarzą się niespodziewane zdarzenia czy to żywiołowe czy też wypadki niezależne od nas. Ryzyko wzrasta wraz ze wzrostem wartości majątku firmy i w związku z tym przynajmniej część tego ryzyka rozsądnie byłoby przerzucić na barki Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wykupując stosowną polisę. Podobnie jak w wypadku ubezpieczenia domu należy w pierwszym rzędzie zadbać o ubezpieczenie nieruchomości, wyposażenia biura, maszyn i urządzeń oraz materiałów potrzebnych do produkcji na wypadek wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń losowych (pożar, powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna itp.). Ten pierwszy rodzaj ubezpieczenia chroni przeważnie mienie dużej wartości, które rzadko podlega takiej tragedii ale gdy już się to stanie, straty materialne są olbrzymie, mogą doprowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie firmy - Agencja ubezpieczeń Prometeusz Bytom

Oprócz zdarzeń związanych z tzw. siła wyższą, często dochodzi do szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (kradzież, dewastacja itp.), należałoby w tym wypadku oprócz standardowych zabezpieczeń w postaci alarmów, czy zaangażowanie agencji ochrony oszacować jakiej wysokości szkody mogły by być dla nas zagrożeniem dla stabilności firmy i na takie sumy ubezpieczyć się od kradzieży.

Prowadząc działalność gospodarczą możemy w wyniku naszego działania wyrządzić szkodę osobom trzecim, wtedy niezbędne wydaje się wykupienie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Przykłady szkód jakie możemy wyrządzić w wyniku prowadzenia działalności są różnego rodzaju. Tylko ten, który nic nie robi nie może wyrządzić nikomu szkody.

Ubezpieczenia dla firm to bezpieczeństwo mienia i pracowników

Prowadząc działalność budowlaną możemy doprowadzić niechcący do uszkodzenia mienia będącego w bezpośredniej bliskości obiektu, na którym trwają prace budowlane (np. cegła może spaść  z rusztowania i uszkodzić samochód znajdujący się w pobliżu).

Jako przedsiębiorcy bierzemy również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez naszych pracowników, czy też podwykonawców. By nie angażować swoich środków w likwidowanie skutków ich niewłaściwych działań warto mieć wykupioną polisę Odpowiedzialności Cywilnej Przedsiębiorcy.

Są branże, których działalność jest niemożliwa bez wykupienia odpowiedniego obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, często wysokość składki za tego typu ubezpieczenia jest uzależniona od wartości majątku ubezpieczonego w ramach innych ubezpieczeń.

Warto o tym wiedzieć wykupując Obowiązkowe Ubezpieczenie bo może się okazać, że zniżki przy wykupieniu pakietu ubezpieczeń firmowych są dla nas bardzo korzystne.

Jeżeli w firmie pracuje kilka osób warto również pomyśleć o ubezpieczeniach od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Każda aktywność wiąże się z możliwością wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i szkodzie na  osobie. Zawsze w takiej sytuacji może wystąpić uszczerbek na zdrowiu i bez ubezpieczenia NNW poszkodowany mógłby nie uzyskać żadnej rekompensaty finansowej.

Często działalność gospodarcza niesie za sobą konieczność posiadania gwarancji ubezpieczeniowej zawieranych kontraktów, ewentualnie cesji z polisy ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia kredytu, który pozwala na dalszy rozwój firmy.

Przedsiębiorstwa i te duże i te całkiem małe w dzisiejszych czasach w zasadzie nie mogą się obyć bez  ubezpieczeń, które minimalizują ryzyko związane z szeroko pojętym prowadzeniem działalności.