Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu jest równie ważne jak ubezpieczenie samochodu, jednak nadal przez wielu pomijane. Wielu ludzi uważa, że dom jest taką niezniszczalną enklawą, chroni nas przed warunkami atmosferycznymi, izoluje od świata zewnętrznego i daje nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Bardzo często zapomina się o tym, że dom jak również dobytek w nim zgromadzony wymaga też naszej troski, trzeba go naprawiać, doglądać, chronić przed złodziejami, a co jeżeli nie da się go ochronić.
Co jeżeli przez nasz dom przejdzie tornado, jeżeli woda wedrze się tam gdzie nie powinna, jeżeli źli ludzie nas okradną lub zdewastują nasz dom, to co wtedy?

Ubezpieczenie domu - Agencja ubezpieczeń Prometeusz Bytom

Nie mamy możliwości zabezpieczyć się przed wszystkim, ale w jakimś stopniu jesteśmy się w stanie ubezpieczyć się przed skutkami tych wszystkich zdarzeń i przed utratą w całości dorobku swojego życia.

Możemy wykupić ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wypłata odszkodowania nastąpi gdy spłonie nam dom, gdy wichura zerwie dach, gdy deszcz nawalny, czy powódź spowodują zalanie naszego mienia. Jest jeszcze wiele innych zdarzeń losowych, o których na co dzień nie myślimy. Bo chyba nikt z nas nie zastanawia się nad tym gdy leżymy w słoneczny dzień na leżaku na tarasie swojego domu, że może uderzyć piorun i w najlepszym razie uszkodzeniu ulegnie sprzęt elektroniczny. Trzeba pomyśleć o zagrożeniu zanim się cokolwiek wydarzy, aby nie miało zastosowanie do nas powiedzenie „ Mądry Polak po szkodzie”.

Zawsze dom w powyższym zakresie należy ubezpieczyć gdy jest przedmiotem cesji bankowej, gdy zaciągnęliśmy kredyt, a zabezpieczeniem spłaty tego kredytu staje się mienie w postaci domu.

Niemniej jednak gdy udało nam się wybudować dom za ciężko zarobione pieniądze szkoda by się go było pozbyć  w wyniku działania siły wyższej. Więc przynajmniej w zakresie podstawowym warto by się ubezpieczyć.

A co na wypadek działania złych ludzi pragnących się wzbogacić naszym kosztem?

Możemy ubezpieczyć stałe elementy domu i ruchomości domowe od dewastacji i kradzieży.

Gdy nastąpi tego typu zdarzenie Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci nam odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia na jaką wykupiliśmy ochronę. Wiele towarzystw chroni nawet nasz dobytek ruchomy typu sprzęt przenośny (laptopy, aparaty, rowery) również poza miejscem zamieszkania, oczywiście po wykupieniu stosownej opcji ubezpieczenia. Zakres i wysokość sum na jakie jest ubezpieczony nasze mienie zależy od naszego wyboru, ale na wypadek wystąpienia powyższych zdarzeń nie zostaniemy z „pustymi rękami”, za odszkodowanie możemy odtworzyć swój majątek.

A co jeżeli to nam zdarzy się wyrządzić niechcący komuś szkodę, albo do szkody np. naszego sąsiada przyczyni się nasze dziecko lub pies?

Ubezpieczenie domu, ale nie tylko..

Wraz z ubezpieczeniem domu i ruchomości domowych możemy zabezpieczyć się przed roszczeniami osób trzecich, którzy poczują się pokrzywdzeni służy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

Zakres tego ubezpieczenia jest bardzo szeroki, a w zasadzie towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie podlegają włączeniom zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Możemy wyobrazić sobie wiele scenariuszy zdarzeń przed którymi chroni nas ubezpieczenie OC i należy pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC dotyczy całej sfery naszej aktywności i nie jest związane jedynie z miejscem zamieszkania. W zależności od zakresu terytorialnego jaki sobie wykupimy, posiadamy ochronę nawet za nasze działania na terenie całego świata.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak szeroki jest zakres tego ubezpieczenia i często utożsamia je jedynie ze szkodami związanymi z zalaniem sąsiada w blokach i twierdzi że w domu prywatnym nikogo się nie zaleje. Niemniej jednak ubezpieczenie to jest równie ważne jak ubezpieczenia mienia, a czasami chroni nas przed skutkami zdarzeń, których konsekwencji nie jesteśmy wstanie przewidzieć, jak np. uszkodzenie ciała osoby w którą wjechaliśmy na stoku narciarskim.

W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęci są również wszyscy domownicy, a odpowiedzialność za szkody naszych dzieci, zgodnie z prawem również nas dotyczy.

W ramach ubezpieczenia domu możemy, w zależności od oferty danego zakładu ubezpieczeń wykupić sobie ubezpieczenia dodatkowe typu:

Ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczenie domku letniskowego

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie budowli typu odrodzenia, altany, obiekty małej architektury.

Bądźmy mądrzy przed szkodą.